Kjersti Toppe,

1. kandidat Senterpartiet.

Det var et EØS-direktiv som var bakgrunnen for at dagligvarebutikkene overtok rusbrussalget. For hvis ikke, hadde øl et konkurransefortrinn. Alternativet innen EØS var å flytte ølsalget til Vinmonopolet.

Jeg deler fullt ut KrF sin frustrasjon over rusbrus i butikk. Det er alvorlig når undersøkelser viser dramatisk økning i ung alkoholbruk. Men det er helt feil, og dobbeltmoralistisk av KrF å henge ut dagligvarebransjen på denne måten. Det er regjeringen som har vedtatt at rusbrus er blitt en lovlig vare i butikk, og ansvaret sitter her. Da denne saken ble behandlet i Stortinget, var KrF svært så anonyme. Vi hørte aldri snakk om å bruke veto mot direktivet. Forslag fra opposisjonen (Sp, Ap og SV) om at regjeringen måtte vurdere omsetningsavgrensende tiltak for rusbrusen, stemte KrF imot, slik at forslaget ikke fikk flertall. Slike omsetningsavgrensende tiltak kunne være å heve aldersgrensen til 20 år, høyere avgift eller å innføre grense på 3,5 volumprosent for alkohol i butikk. Slike tiltak blir nå vurdert i flere andre europeiske land.

Ordførerens forsøk på å skyve ansvaret over på omsetningsleddet er kritikkverdig. Ansvaret ligger hos politikerne generelt, og spesielt de som sitter i regjering. Politikerne kan ikke først vedta lovendringer, og siden kritisere innbyggerne som setter de ut i praksis. Men — siden Bondevik-regjeringen ikke viste moralsk ansvar for å hindre rusbrus i butikk, kan en selvfølgelig anmode dagligvarebransjen om å trø til der regjeringspartiene sviktet. I samme slengen kan en be dagligvarebransjen slutte med salg av is/godteri/matvarer med skadelige og kreftfremkallende fargestoffer, slik det såkalte matsminkedirektivet regjeringen har innført åpner opp for.