Fra 1905 har de alle stått bak kong Haakons motto «Alt for Norge», trofast i krig og fred. Vi har vært spart for skandaler, og i sladrespaltene har det vært lite av negative ting, snarere tvert imot.

Kongedømme er kultur i Norge i årtusener. Vår dronning kom inn som «en blant folket», med intelligens, norske tanker og med en verdighet som vi forventer av en dronning. Kongeparet har fostret opp to kjekke barn som har gått på vanlig skole i naturlig miljø, samtidig som de har vært skånet for uro utenfra i aviser og blader, men vært oppvokst i en trygg heim hos far, mor, besteforeldre og andre slektninger og venner.

Kongebarna utvikler seg til voksne mennesker, finner kjærester, prøver og feiler som de fleste i et samfunn. Men likevel har de hatt en oppførsel som vi har vært stolte av, og de har vist interesse for folk og land, og har allerede hatt mange vellykkete oppdrag.

Så kom pressen med store oppslag om Haakons kjæreste og alt en kunne plukke fram av ting andre kan skyve under teppet. At han kort og godt har funnet en dame han er inderlig glad i, som han tenker å gifte seg med og føler seg sikker på greier de oppgavene som venter dem begge, er vel det viktigste. Hun har et barn, dette faller tungt for enkelte. Men det er hun aldeles ikke aleine om. Hun til og med er en god mor for barnet sitt. Hun har allerede ført seg fint i sammenhenger i det offentlige, og de skal den 25. august bli mann og kone, kronprins og kronprinsesse. Hvorfor ikke hjelpe til at dette blir årets bryllup i Norge, at vi står sammen om vår kultur. La de unge få pusterom til å utvikle seg sammen – og sammen med det norske folk. Da først kan en yte fullt ut. Ved å stå samlet.

Vår prinsesse, Märtha Louise, har vist, etter utdannelsen, interesse for miljø og humanitært arbeid og har hatt mange vellykkete representasjonsoppgaver. Opp i all vår glede over vår sporty og sjarmerende prinsesse, kom nok en episode til å sverte vingene med store oppslag. Hun var sett sammen med ¿ osv. Da alle barn i Norge og kanskje like mange voksne, storkoste seg i juletider over eventyropplesing av aller beste kvalitet i fjernsynet, kunne noen finne anledning til å snakke om hun skattet for pengene, om hva hun fikk for det osv. Snakk om smålighet. Har vi det for godt til ikke å unne andre goder, eller er vi blitt grådige og dømmende? La vår prinsesse få støtte og oppmuntring som vi alle trenger. Hun har tross alt færre likestilte enn oss fleste, i sin rolle.

Norge er et fritt, sjølstendig og uavhengig land, står det i Grunnloven. La oss konsentrere oss om vårt kongehus på en respektabel måte både for vårt folk og lands skyld. Det fortjener de.

Jeg skal til slutt nevne noe jeg aldri glemmer. Da det var verste stormen i manns minne på Nordvestlandet, fant ikke daværende statsminister Gro Harlem Brundtland tid til å besøke noen av de naturkatastrofeherjete områdene. Men vår konge, Harald, tok turen og snakket med folket, og så hva de led. Det er noe med å bry seg om menigmann som er en nærmest. Slik er vårt kongehus.

La oss respektere hverandre og vårt kongehus, og håpe på at de som skal styre landet via storting og regjering, bruker vettet og arbeider til beste for kongen og hans hus, og folket i Norge.

Jorunn Skeidsvoll Blø, Fyllingsdalen