I medienes verden kan man få inntrykk av at det er regjeringen Stoltenberg som er ansvarlig for momsreformen. Denne feilaktige opplysning er blitt gjentatt så mange ganger, at det omtrent er blitt en sannhet for mediene og folk flest.

Kanskje mediene bør fortelle folk hvem som var leder for utvalget som kom frem med forslaget om momsreformen. Hele forslaget ble utredet av et utvalg, ledet av Høyre og Høyres mann, Storvik.

At forslaget nå er blitt vedtatt for å gjennomføres, er i grunnen sentrumspartiene skyld i. I en sen nattetime ble regjeringen tvunget til å sette reformen i verk, og gjennomføre den slik Bondevik, Enoksen og Sponheim ønsket. Når du ser på disse tre sentrumspolitikerne, er det ikke rart det ble mye "tullete" regler å forholde seg til. Stoltenberg må gjennomføre både det de er enige i, og det de er uenige i ... flertallet bestemmer.

Skal velgerne få vite hva de enkelte partiene står for, er det viktig at mediene gir et korrekt bildet av det.

Mediene bør fortelle det norske folket at sist Høyre lovet store skatteletter og fikk regjeringsmakt, ble boligprisingen sluppet løs, kjøpefesten i Norge startet, rentene økte, arbeidsledigheten økte — og regjeringen Brundtland måtte inn for å "redde landet" fra økonomisk kollaps.

Svært mange norske borgere opplevde en skikkelig nedtur etter denne kjøpefesten. Det er ikke sikkert alle husker dette nå, men noen husker det godt. Alle de som mistet sine boliger, som kom i gjeldskrise, som ennå sitter og betaler renter og avdrag på eiendom de ikke eier lenger. Vil det norske folk oppleve dette en gang til?

Høyre lover skattelette (kanskje 700-800 kr i året), men er du så uheldig å bli sykemeldt i 1-2 måneder, risikerer du tape inntekt med ti ganger så mye som skatteletten utgjør.

Det er de syke og svake som skal finansiere skatteletten etter Høyres mening. (Den samme mening har tydeligvis også KrF, Venstre og Frp.)

Det meste av vår velferd får vi i den kommunen vi bor i. Alle kommuner skriker om at de får for lite penger fra staten, uten mer overføringer er de nødt for å redusere velferdstilbudene (barnehage, skole, helse, eldreomsorg, trafikksikring eller liknende).

Høyre har i alle år vært villig til å gi mindre penger til kommunen. Hva velger vi?