Det er i forslaget til statsbudsjett for neste år at regjeringen skisserer en finurlig vri på momssystemet. Mens alle tidligere momsøkninger har tvunget kundene til å grave stadig dypere i lommeboken, har de fleste av oss for en gangs skyld litt å glede oss til.

Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Alfred Bjørlo (V), sier til Bergens Tidende at det først og fremst er passasjerer på lokalbusser og jernbanen som vil merke omleggingen. Men også vanlige flypassasjerer, og i første rekke med Widerøe, har grunn til å håpe på billigere billetter. For de som reiser med ekspressbusser og ferjer blir det ingen nevneverdig endring.

— All skinnegående transport blir berørt på en merkbar måte. I Bergen vil dette om noen år slå positivt ut for den kommende bybanen, med rimeligere billetter enn det ellers ville blitt, ettersom det blir fradrag for all moms på investeringene. Bybanen blir med andre ord ca. 20 prosent billigere å bygge, sier Bjørlo.

Gir mer enn man tar

Vrien består nemlig i at ruteselskapene fra 1. januar 2004 skal få fradrag for all inngående moms på 24 prosent, selv om de må betale 6 prosent i moms til staten på alle billetter.

Dermed får de romsligere økonomi som myndighetene forutsetter at kundene også skal ha glede av.

En buss som medregnet moms koster 3,1 mill. kroner i innkjøp, vil etter dette «bare» komme på 2,5 mill. kroner.

Utgangspunktet for den uvanlige momsvrien er det overordnede politiske ønsket om å gi en ekstra håndsrekning til kollektivtrafikantene. Selv om staten tar litt med den ene hånden, gir den noe mer med den andre. Totalt utgjør den statlige nyttårsgaven til de som reiser kollektivt en halv milliard kroner per år.

Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro vil også flyselskapene tjene så pass på dette at de reisende også kan vente en viss billettreduksjon.

12 prosent vurdert

Samferdselsdepartementet har i lengre tid vært i dialog med de berørte grupper i transportsektoren for å bli orientert om hvor «smertepunktet» går når det gjelder momssatsen. Hittil har all persontransport vært fritatt for utgående moms på 24 prosent.

Et alternativ var å satse på 12 prosent, slik det er for matvarer, men reaksjonen var negativ. Dermed velger regjeringen den svenske modellen, som også er 6 prosent.

Fagsjef Tor H. Øi i Transportbedriftenes Landsforening sier i en kommentar til Bergens Tidende at 6 prosent moms på persontransport ikke vil påføre bussnæringen noen skade.

Hotellene går fri

Når denne momsendringen trer i kraft, har vi dermed tre momssatser her til lands: 24, 12 og 6 prosent. Da momsen, eller merverdiavgiften som den formelt heter, ble innført i 1970, var prosentsatsen 20 for alle varer.

Etter det Bergens Tidende ellers får opplyst kan reiselivsnæringen puste lettet ut, for det blir ingen moms denne gang heller på overnatting, slik hotelleiere har fryktet - og slik det har vært foreslått av offentlige utvalg.