Marinaanlegg som er bygget for utleie på ren forretningsmessig basis holdes i denne sammenhengen utenfor. Sistnevnte har i mange år hatt plikt til å føre formelt regnskap hvor utleier forutsettes å drive bedriften etter gjeldende regler, hvor moms hele tiden har vært en del av leien leieren har betalt.Båtforeninger, -klubber og -lag driver ikke på forretningsmessig basis. I de fleste tilfellene eier medlemmet sin egen båtplass i form av innskudd som er brukt til å kjøpe nødvendig materiell, som det endog er betalt moms for. Noen av disse foreninger etc. er også tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), som de fleste betrakter som en ideell organisasjon for å ta vare på fritidsbåtlivet som i dag utgjør den femte største fritidsaktiviteten på nasjonal basis. Hvert år er ca to millioner nordmenn brukere av båt i en eller annen form, og det er tilnærmet 400.000 fritidsbåter totalt i Norge. Det er totalt feilvurdert av våre myndigheter når de nå vil belegge det organiserte båtlivet med moms på egen dugnad bl.a., og dette tåler ikke sammenligning med annen fritidsaktivitet som er og vil bli fritatt for moms. Det må i denne sammenheng nevnes at fritidsbåteierne har et årlig forbruk på ca 6,2 milliarder kroner, hvorav ca 1,2 milliarder går rett i statskassen i form av moms. Det burde være tilstrekkelig!Et annet utgangspunkt er at i prinsippet er det ingen forskjell på en fritidsbåteier som har anordnet sin egen brygge og fortøyning, eller flere som av praktiske grunner har anordnet 10-15 båtplasser i fellesskap og de økonomiske utgifter er fordelt på hver av båteierne. Kjære fritidsbåteiere! Nå er tiden inne til å si fra til våre politikere, som ikke ble valgt inn med grunnlag i utvidelse av momsrammen på dette området, at nok er nok. Nå må alle som en legge press på våre politikere på lokalt, regionalt og sentralt nivå om at dette må de motsette seg. Likeledes må det innen media som aviser, radio og tv igangsettes en massiv motstand mot det som vår regjering nå er iferd med å iverksette. Det er nå vi har vår besøkelsestid, og det er nå vi må handle. Ha i minne hva som skjedde med båtregisteret for noen år siden, en sak vi ennå ikke er ferdig med. Ikke glem at det er valg til høsten! Av Odd Selle,formann i Haakonsvern Båtforening og medlem av KNBF