I dagens kamp om passasjerer både for flyselskaper og flyplasser er det et par forhold ved Bergen lufthavn, Flesland som for meg fortoner seg direkte passasjer negative.

Ved avreise tidlig om morgenen er det omtrent umulig å oppdrive en bagasjevogn, fordi disse er innelåste i et bur i parkeringshuset.

Ved ankomst Bergen lufthavn fra Moskva/Oslo fredag den 5. desember, oppdaget jeg at alle passasjerer som har behov for bagasjevogn må ha med seg NOK 10 for å få utløst bagasjevogn. Dette er spesielt irriterende for oss som kommer fra utlandet hvor det nå er nødvendig å ha norske ti-kronere klar på forhånd.

Det virker som om at hensynet til bagasjevognene er viktigere enn service for passasjerene.

Dette er rene molbotiltak som jeg antar det er mulig å gjøre noe med.

KRIS. I. MOBERG