— Skolen er ikke lenger så kjedelig. Elevene synes de lærer mer. Det som nå skjer, lover godt for utviklingen i skolen, mener Per Morten Nordbotn, leder for Differensieringsprosjektet ved de videregående skolene i Hordaland.

Endrer timeplanen

34 skoler i fylket har endret timeplanen. Noen har gått radikalt til verks, andre foretatt små justeringer. Noen legger inn lengre økter hver dag og lar elevene jobbe med færre fag om gangen.

Elevene får studietimer der de selv må ta ansvar. Bruk av «blokkdager» er en av nyskapningene noen skoler har satset på. Har elevene fem timer norsk i uken, får norsklæreren fem hele blokkdager til disposisjon i skoleåret. De kan han bruke fritt til ekskursjoner, temadager eller eksamen.

Os videregående skole «binder» lærerne til skolen 35 timer uken. Mesteparten av tiden er lærerne til disposisjon for elevene. Lærerne har og bedre tid til samarbeid.

Krevende, men inspirerende

— Tavlene blir stående, men lærerne jobber på helt andre måter enn tidligere. Selvsagt er omstillingsprosessen krevende, men den er også inspirerende. Elevene utfordres på nye måter og blir mer selvstendige. Flere lærere forteller at de får bedre kontakt med elevene, sier Per Morten Nordbotn.

Flere skoler styrker overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole. Ølen videregående skole er kommet lengst her. Fusa videregående skole fjerner ordenskarakteren og gir heller elevene skussmål. Før førte lærerne bare opp negative ting som kunne trekke elevens ordenskarakter ned. Nå er de mer på jakt etter positive ting å si om eleven.

Veksten i utviklingsprosjekt er stor. Mens Sandsli videregående skole hadde prosjekt i en klasse i fjor, er 12 klasser involvert i år. Nå er fornyelsen for alvor i gang i den videregående skolen.