Men i norske medier går man ikke foran med et godt eksempel: Det er nemlig slik at kongefamilien nærmest er blitt et offentlig mobbeobjekt. Etter sigende skal dette være uttrykk for en ny type humor. En humor som er avhengig av å ha noen å rakke ned på, men hvor det ikke er likegyldig hvem man rakker ned på og mobber. For en tid siden ble en forstander i en frikirkemenighet anmeldt til politiet fordi han hadde kommet med en del frimodige ytringer om homofili/homofile. Da ble det bråk. I BA rykket for eksempel Erling Gjelsvik ut under overskriften: «Hvor lenge skal trakasseringen fortsette?» Her kom han med kraftige angrep på frikirkemenighetsforstanderen. Han ble sammenliknet med både Hitler og Goebbels og alt som er ondt her i verden. Og dette var altså begrunnet i noen få meningsytringer i det vi må kunne kalle en liten forsamling.

Men når størstedelen av norske medier tydeligvis har bestemt seg for å gjøre livet surt for kongen og hans familie i månedsvis, i gjentatte programmer i flere landsdekkende kanaler, nei, da er det visst ikke så nøye. Og hvis noen tar til motmæle mot den skammelige propagandaaksjonen mot kongehuset, ja, da risikerer de å bli uthengt på direkten av for eksempel «Torsdagsklubbens» høyt gasjerte pratmakere.

Når kongen ble stanset i en radarkontroll i forrige uke fordi han kjørte i 70 km/t i en 60 sone, ja, da ble det innslag i nyhetene med en gang. I forbindelse med nyhetsinnslaget ble jussprofessor Carl August Fleischer konsultert. Han påsto at det var galt at kongen har juridisk immunitet ifølge Grunnloven. Jussprofessoren mente at det var «utidsmessig» at kongen ikke kan straffes og at Grunnloven burde endres. Det må vel være første gang at en moderat fartsoverskridelse skulle forårsake krav om endring av Grunnloven, for å frata kongen en rett som alle diplomater rundt om i verden nyter godt av. Den samme begrunnelse som gjelder diplomater gjelder selvfølgelig også for kongelige.

Hvis jussprofessoren vinner frem med sitt forslag til endring av Grunnloven, så vil det nok vekke internasjonal oppsikt, men det vil ikke være første gangen at den aktuelle jussprofessoren gjør det.

TERJE BERENTSEN,

LODDEFJORD