Frivillig innsats har en verdi som handler om noe annet enn penger. I 2002 har Norges Røde Kors opplevd at stadig flere ønsker å bruke av sin tid for å gjøre andres hverdag bedre. Det handler om å være til stede for andre når tiden teller. Enten når hjelpebehovet er akutt, eller å ha tid til å være sammen, hjelpe til med leksene, gå på kino eller ta en kaffe med en nyankommet flyktning og snakke om vær og vind. Vi ser at det er et stort behov for at flere frivillige vil bruke noen timer av tiden sin for å gjøre noe for andre. Røde Kors har over seks tusen besøksvenner som besøker ensomme. Allikevel er det ventelister for å få besøk. Mange barn trenger voksenkontakt. Vi vet at mange har ingen som venter og ingenting å gå til når de kommer ut fra fengsel, institusjon eller behandling mot rusproblemer. Da blir veien tilbake til skråplanet kort. Disse trenger mer enn saksbehandlere, de trenger noen som kan møte dem med forståelse og medmenneskelighet. Derfor er dette mitt nyttårsønske: Din frivillige innsats . Jeg ønsker meg at du gir noen timer nå og da i året som kommer. Slik kan du bidra til at hverdagene i noen andre menneskers liv blir bedre.

THORVALD STOLTENBERG,

PRESIDENT I NORGES RØDE KORS