Disse gjør en meget solid innsats i søks— og redningstjenesten. Å karakterisere det aktuelle oppdraget som «mislykket» er meget urimelig og direkte feil og kan bidra til å såre de som utførte oppdraget.

Det aktuelle oppdraget gikk ut på å søke etter en person som var meldt savnet etter at han falt over bord fra en fritidsbåt i Bjørnefjorden i nærheten av Kolbeinshavn i Austevoll. Nøyaktig posisjon var ikke oppgitt. Ei heller hvor lenge vedkommende hadde ligget i sjøen. Fra meldingen ble sendt ut over Bergen Radio til R/S «Sundt» var i det aktuelle leteområdet gikk det ca. 10 minutter.

Under særdeles vanskelige forhold, mørke og sterk vind, ble det søkt fra R/S «Sundt» etter den savnede. Etter ca. 15 minutter ble den savnede funnet. Han ble straks brakt om bord i «Sundt», det ble igangsatt hjerte-lungeredning, men dessverre lyktes det ikke å få liv i ham.

Det kom senere frem at vedkommende hadde ligget i sjøen i nærmere 1 time og at han hadde vært død en stund før han ble funnet.

At han i det hele tatt ble funnet, skyldtes ikke minst fremragende sjømannskap fra mannskapet på R/S «Sundt».

Oppdraget må sies å ha blitt løst på en meget vellykket måte, selv om den savnede dessverre omkom.

Jeg var selv til stede på R/S «Sundt» under oppdraget.

Av Bjørn Amundsen, distriktssekretær Redningsselskapet - Hordaland distrikt