Han beskriver hvor lite penger det finnes til å drive både undervisning og forskning. Men så stusser jeg, for Birger Angvik skriver: «Eg har nett fått budsjett for oss på faget for 2001. Eg trur ikke mine eigne augo! Der står det at eg får 750 til bokkjøp i 2001.» Litt lenger nede i artikkelen får vi vite at Angvik og hans kolleger får kroner 3000 til reiser. Jeg leser det en gang til. Hm, tenker jeg og kjenner misunnelsen komme krypende. Vi ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie har ikke kunnet sette av noe til personlig bokkjøp, og vi har kun kroner 2500 til reiser. Det fikk vi i fjor også. Og året før. Gjøres det pensumrevideringer, har jeg erfart at en ikke kan regne med å få dekket innkjøp av nye bøker og kompendier. Vi har også hatt nyansatte professorer som ikke har fått dekket innkjøp av pensumlitteratur, et utlegg på mangfoldige tusen kroner. Koster en reise med opphold mer enn kroner 2500 kan vi ikke gjøre regning med å få dekket det overskytende. Jo da, det er riktig som fakultetsdirektør Asbjørn Bjørnseth sier at en stimulerer de ansatte til å skaffe seg penger på andre måter enn over det ordinære budsjettet. Det er ikke få dagsverk (månedsverk?) vi legger ned i å skrive søknader. Jeg tror jeg er litt misunnelig på Birger Angvik, jeg. Tenk å ha litt penger til bøker og et bittelitt større reisebudsjett, mumler jeg for meg selv, mens jeg skrur på fjernsynet for å følge lørdagens lotto-trekning.

Førsteamanuensis Tove Fjell, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie Universitetet i Bergen