Alle oppegående nordmenn vet godt at vår nasjonaldag tar utgangspunkt i 1814 på Eidsvoll, og som er tuftet på selvstendighet, uavhengighet og et fritt folk.

Å feire vår nasjonaldag i unionssammenheng er meningsløst, og vil aldri bli det samme med EU-medlemskap. EU kommer i konflikt med den nåværende norske grunnlov, samme lov som vår nasjonaldag er tuftet på.

Nordmenn er et selvstendig og fritt folk, og fortjener å være det, slik respekterer vi våre forfedre, mange ga sitt liv for oss som frie nordmenn.

Det norske folk har et helt spesielt forhold til sin nasjonaldag, som er unikt i seg selv. Nettopp derfor kommer utlendinger hit til landet for å oppleve den helt spesielle norske feiring av dagen. 17. mai er dypt forankret i alle nordmenns hjerter, og bare tanken på å miste vår 17. mai er mer enn nok til å tverrsnu mot EU-komplekset.

Vern om vår nasjonaldag!

ERLING WANVIK,

NESTTUN