debattAv Trond BergBlant annet blir ordet fundamentalist brukt og beskrevet som en reaksjon mot moderne tids forvirring og normkaos. Jeg vil snarere påstå at det er denne tids forvirring og normkaos som reiser seg opp imot det som er fundamentet for den kristne troen. Nemlig troen på Jesus Kristus den oppstandne Herre og Mester som vi som kristne, uansett trossamfunn, tror på og tjener.Som kristne tror vi at Bibelen er Guds ord, sann og uforfalsket. Jesus selv sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg". Tror vi på personen Jesus betyr det jo selvsagt også at vi tror på det han sier! Dersom Jesus sa det han mente, mente han også det han sa!Jesus og Ordet er ett, og er fundamentet for den kristne tro. Denne "fundamentalisme" danner trosgrunnlaget for tusenvis av kristne over hele vårt land og ikke bare i trosbevegelsen.Når det gjelder misjonsbefalingen som bl.a. står i Matt. 28:18-20, så gjelder den alle som tror — inklusive Bergen Kristelige Studentforbund og andre kristne, enten de liker det eller ikke.Man kan aldri kalle seg en misjonær dersom man ikke tror på, og handler etter misjonsbefalingen. Dersom man reiser ut som misjonær, uten å handle etter misjonsbefalingen, er man en sosialarbeider - og man trenger ikke et personlig forhold til Jesus for å gjøre det. Personlig er jeg stolt over å kunne si at jeg kjenner Jesus. Han har aldri sviktet meg! For meg er han en levende realitet og jeg ønsker at flere skal få lære ham å kjenne. Alle kristne i dag er skyldig å dele den kjærlighet og nåde som de selv har mottatt med andre mennesker. Alle som tror på Jesus og har ham som Herre, har Jesus befalt "å ta en tur ut i verden" som Bg. Kristelige Studentsamfunnet kaller det. Misjonsbefalingen gjelder ikke bare for trosbevegelsen, men den gjelder for alle troende fra forskjellig bakgrunn. Det er også riktig at jeg står for en herlighetsteologi fordi Jesus omtales i Bibelen som Herlighetens Herre.Joh. 10:10 sier at tyven har kommet for å stjele, myrde og ødelegge, men Jesus har kommet for å gi liv og overflod av liv. Jesus dømmer ingen, men han sier "vend om", begynn å gå på mine veier, begynn å lyde mine befalinger så det kan gå deg vel.Gud ønsker å ha fellesskap med oss, sette oss fri fra syndens forbannelse har på jorden og redde oss fra et evig helvete. Når vi peker på Jesus peker vi på løsningen på denne verdens problem! Derfor er det viktig at også flere fundamentalister "tar seg en tur ut i verden" med budskapet om Jesus, som er Guds fullkomne befrielse til ånd, kropp og sjel for alle som tar imot, tror på det og handler på det som Jesus allerede har gjort for hele menneskeheten.