Av Magne Eriksen Berg har benyttet noe som i store deler av verden er helt grunnleggende rettigheter, nemlig ytrings— og trosfriheten. Disse rettene er så grunnleggende at de er blant grunnpilarene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (art. 9 og 10).I tillegg har Nepal undertegnet FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter som bl.a. i art. 18 med visse unntak forbyr begrensninger i retten til religionsutøvelse."Alle" i Norge er enige om at ytringsfriheten er en av bærebjelkene i samfunnet vårt og helt grunnleggende i et demokrati. Vi er villige til å kjempe for at andre fritt skal få uttrykke sin mening selv om vi selv er uenig i budskapet. Også Human-Etisk Forbund protesterer mot behandlingen av Berg.Når en av våre egne nå er fengslet for å ha benyttet ytrings- og trosfriheten, skulle en forvente at støtten skulle være massiv og entydig. En skulle forvente at hans egne skulle ønske å oppmuntre og hjelpe ham i den fortvilte situasjonen han og hans barn og kone nå er i. En skulle tro at alle kunne forstå hvordan det må være å sitte i et kummerlig fengsel i Nepal, uten å skjønne språket og vite hva som skjer med en, mens tankene om at en kanskje må tilbringe flere år av sitt liv i dette fengselet surrer i hodet.Men så er det noe som skjer. Noen mennesker sparker en som ligger nede. De ser brått ingen problemer med at ytrings- og trosfriheten brytes, de applauderer det faktisk og mener Trond Berg fortjener å straffes.Hva er det som skjer i et hode som tenker slik? Jeg tror stikkordet er et hat mot kristne. Hvorfor? Vi ønsker å dele noe bra med andre. Vi vil fortelle om Guds fantastiske redningsplan for å redde oss mennesker fra fortapelsen og gi oss et liv preget av fullkommen fred og overflod i alle ting. Jesus er nøkkelen i denne planen. Alt vi trenger å gjøre er å bekjenne at Jesus, Guds sønn, sto opp igjen fra de døde, og vende om fra våre egne gjerninger og gjøre Jesus til Herre i våre liv og følge ham.