Bygging av gasskraftverk i Norge, med eller uten CO2-utslipp, vil ikke påvirke de globale utslippene av klimagasser, selv om dette eventuelt skulle føre til lavere utslipp fra europeiske kullkraftverk isolert.

Grunnen er at dersom Kyotoavtalen trer i kraft, noe som stadig blir mer sannsynlig, vil de samlede utslippene av klimagasser være bestemt av de utslippsbegrensningene som er fastlagt i avtalen.

Å bruke offentlige midler på bygging av CO2-frie gasskraftverk er derfor verken god eller dårlig klimapolitikk; det er ikke klimapolitikk i det hele tatt. Dersom regjeringen ønsker å bidra til å redusere de globale utslippene av CO2 utover det avtalen tillater, kan dette oppnås ganske enkelt ved å anskaffe utslippsrettigheter uten å bruke dem. Om dette er god politikk, er selvfølgelig en helt annen sak. Offentlig subsidiering av CO2-frie gasskraftverk kan imidlertid være en god politikk for å løse gasskraft-striden innad i regjeringen.

Et slikt forslag kan til og med få flertall på Stortinget fordi det også kan løse det samme problemet innad i det største opposisjonspartiet.

Subsidiering av CO2-frie gasskraftverk er imidlertid ikke klimapolitikk: Det er bare politikk.

ODD GODAL STIPENDIAT, UNIVERSITETET I BERGEN