Ingenting skiller en god A fra en dårlig A. Studenter som står likt ved opptak til videre utdanning, får skjebnen sin avgjort ved loddtrekning».

Dette er en misforståelse. Det skal ikke gis «en dårlig A». En A står for en eksepsjonelt god prestasjon. En A er en karakter som viser at en student kan være egnet som forsker. Dersom det er så mange som får A at de ikke får plass ved opptak til et videregående studium, så må det være noe galt med karaktergivingen, ikke ved selve bokstavkaraktersystemet. Både A og B omfattes av den tidligere karakteren Laudabilis, som gikk fra 1,0 til 2,5 — altså 15 forskjellige tallkarakterer. Dersom for eks. karakteren B er en forutsetning for opptak til et videre studium, så får de som setter karakter sørge for at det ikke blir inflasjon i karakteren slik at den i praksis ikke har full verdi som adgangstegn. Sensuren skal avgjøre; ikke loddtrekning. Universitetene skal være en eliteinstitusjon; ikke en tilfeldighetenes institusjon.

ORM ØVERLAND