Med et slikt elskverdig engasjement for utesteders ansatte, er det ingen grunn til å stoppe med dette. Vår omtenksomme og tapre helseminister bør da også gjøre noe med den urimelig høye musikken som spilles på mange av de nattåpne utestedene.

Da det her i landet er bred enighet om at det viktigste i livet er å få det til å vare lengst mulig, er det betimelig at helsemyndighetenes søkelys er på en gruppe av det mest formørkede slaget; røykerne. Gode virkemidler er her høye avgifter, skremming og forbud.

Både røykere og ikke-røykere bør kunne hygge seg sammen på utesteder. Men å tillate ubetjente røykerom vil ikke være aktuelt. Røykerne skal på bålet, det er sakens kjerne.

HILMAR L. MJELDE,

OSTERØY