Minnestøtten og rotunden blir nå bevart som et sammenhengende krigsminne over dem som satte livet inn. De fleste av ofrenes samtidige er nå gått bort. Mange av oss som var barn den gangen, mistet våre nærmeste. Senere forsto vi at de satte livet inn for at vi og senere generasjoner skulle spares for å vokse opp under umenneskelige regimer. Derfor er dette krigsminnet så betydningsfullt.

En varm takk til Bergens Forsvarsforening ved lederen August Rathke for utholdenhet. Og til Fylkesmannen for klok vurdering.

KJELL WERNØE