Torbjørn Greipsland

Utgangspunktet for debatten var kritikk fra tidligere ordfører i Trondheim, Anne Kathrine Slungård. At det ble laget et eget program om dette, var i seg selv positivt. Og jeg synes Slungård på en god måte fikk frem sitt anliggende.

Så skal lytterne si sin mening. Og det stilles ikke noe nøytralt spørsmål, men et meget personlig spørsmål: Gjør tv-debattene deg dummere? Selv når spørsmålet stilles så personlig, svarer 39 prosent av innringerne ja, 61 prosent nei.

Dette tolker så programleder Stenstrøm og kanalsjef Valebrokk som et ja til å fortsette programmene med samme opplegg som før. For flertallet var jo klart. Ja, det var klart, men likevel mener minst en millioner seere at programmene gjør dem dummere. (Og de vet vel best selv, hvis ikke programlederen mener de allerede er blitt så dumme at de ikke er meningsberettiget.) Det er jo sensasjonelt stort antall — men de ble ikke tatt på alvor.

Det er ikke uvanlig at mindretallet overses i ulike meningsmålinger. Men at det også ble gjort i denne forbindelse, overrasker. Tvert imot burde meningsytringen ha gitt grunn for å vurdere om programopplegget burde endres, mye eller noe, med sikte på å virke opplysende også for den store gruppen som opplever programmene fordummende.