Innenfor et felt som spiseforstyrrelser er slike tilbud viktig, i og med at mange ikke blir fanget opp av behandlingsapparatet. Mange velger også ikke å kontakte behandlingsapparatet av frykt for å bli stigmatisert. ROS driver også folkeopplysning om spiseforstyrrelser. Dette er et viktig arbeid for å øke forståelsen om disse sykdommene i dagens samfunn.

I første omgang virker det underlig for Aurora at idet et slikt tilbud er bygd opp i Bergen, skal det i etableringsfasen plutselig kuttes drastisk inn på bevilgningene.

I neste omgang mener vi at tilbud for mennesker med spiseforstyrrelser i utgangspunktet er betenkelig lite utbygd. Det har i for stor grad vært preget av å ha kommet i en vippeposisjon i helsevesenet — ikke psykiatri og ikke somatisk. Dette gjør at tilbudet for mennesker med spiseforstyrrelser lett blir en salderingspost. Dette må ikke skje i år 2002.

ROS er en frivillig brukerorganisasjon som har klart å bygge opp et lavterskeltilbud i Bergen som er til stor hjelp for mange mennesker. I tillegg er det et tilbud som har potensial til å fange opp mange som sliter med spiseforstyrrelser, og som normalt ikke ville bli fanget opp av behandlingsapparatet. Å kutte i midlene på et så tidlig tidspunkt i dette arbeidet kan virke demotiverende og kan stagnere videre arbeid på feltet.

I praksis vil dette kuttet gjøre at ROS må skjære inn på samtaletilbud, antall ansatte osv. Vi i Aurora mener at Helse Vest bør ta et ansvar og bevilge midler som tilsvarer de midlene tidligere bevilget av Hordaland fylkeskommune. Aurora vil herved også håpe på at Helse Vest i fremtiden vil tenke på utbygging av et bedre tilbud for mennesker med spiseforstyrrelser - ikke på nedskjæringer.

Av David Skjoldheim, Nestleder Aurora