Statens lånekasse er det viktigste instrumentet vi har for at alle skal ha lik mulighet til å ta høyere utdanning. Skal vi nå målet om å være en ledende kunnskapsnasjon, er gode støtteordninger for utdanning viktig.

Det er i dag svært mange som har problemer med å håndtere sine utdanningslån. Antall inkassosaker i Lånekassen er skremmende høyt. Statens lånekasse tjener faktisk grovt på betalingsproblemene til tidligere studenter. Gjennom høye purregebyr tjener Lånekassen flere hundre millioner kroner i året. At det som skal være en utdanningsbank for alle, gjør penger på at folk har problemer med å betale avdragene sine i tide, blir helt feil.

Senterungdommen mener det er helt feil at staten har en markedsstyrt studielånsrente. Stortingsflertallet, inkludert Arbeiderpartiet, ønsker ikke å ha politisk styring av rentepolitikken til Lånekassen. Det at staten tar høy rente på studielån er en elendig utdannings— og fordelingspolitikk. Senterpartiet ønsker å ha rentefrie studielån. Alle politiske partier sier det er viktig med høyere utdanning. Da er det merkelig at de ikke kan støtte Senterpartiet sitt mål om at staten ikke skal gjøre profitt på tidligere studenter.

Dagens høyredominerte regjering ønsker å privatisere Lånekassen. Det er skremmende å se at det for Høyre er blitt viktigere å tenke bedriftsøkonomisk enn å tenke på folk og landets beste. Vårt mål for Lånekassen er at den skal være en serviceinstitusjon som sikrer at alle skal ha mulighet til å ta høyere utdanning uavhengig av hvor de kommer fra eller hvor rike foreldrene er. Kort sagt - færre studenter i inkassokøen!

TRYGVE MAGNUS SLAGSVOLD VEDUM,LEDER AV SENTERUNGDOMMEN