I sitt korstog har hun skrevet leserbrev — som samtidig er en offentlig kjærlighetserklæring til sin mann gjennom 35 år. Irritasjonen toppet seg en morgen da hun leste en leder eller kommentarartikkel i Bergens Tidende på sengen sammen med sin mann. Den handlet om Sponheim og harry svenskehandel.

— Begrepet ble brukt veldig mange ganger gjennom artikkelen, men uten at det ble satt spørsmålstegn ved det.

Etter å ha kjent irritasjonen boble, stod hun opp, gikk ned og satte seg til å skrive leserbrev. Deretter tok hun brevet og morgenkaffen med opp igjen på soverommet til sin mann, Harry Herstad. Han fikk lese det - men uten vetorett. Det skulle sendes! Til avisen Sunnhordland på Stord og Bergens Tidende.

- Navnet en del av din identitet

— Hvorfor dette korstoget mot harry-begrepet?

— Navnet er viktig for alle, det griper inn i identiteten din. Vi vil gjerne legge noe positivt i det. Mens andre sider ved identiteten din forandrer seg, er navnet noe du bærer med deg for alltid. Derfor synes jeg det er veldig galt å ta et navn og forvandle det til et negativt begrep.

Torun Herstad er norsklærer på Stord vidaregåande skule, og har også meninger om den språklige siden av saken.

— Bruken av begrepet er et tegn på et ordfattig samfunn. Det representerer en forflatning, at den språklige variasjon forsvinner. Det er veldig synd.

Lei Harry-mobbingen

— Før var det stort sett et slengbegrep blant vanlige folk. Når meningsformidlere i politikk og media også tar det i bruk slik som nå, blir det noe helt annet. Jeg synes det er uakseptabelt at disse meningsformidlerne «stjeler» et navn og fyller det med så mye negativitet. Navnet har fått et innhold som reduserer rundt 3700 nordmenn fra å være individer til en gruppe med visse negative kjennetegn, sier Torun.

Hennes mann er rådmann i Fitjar kommune. Men for BTs lesere er Harry Herstad nok mest kjent som fylkesrådmann og direktør i Brann for noen år siden. Hans reaksjon på den omseggripende harry-bruken veksler mellom overbærenhet og irritasjon. Men han innrømmer at han er temmelig lei Harry-mobbingen.

Harry er ikke det eneste navnet som er blitt gjort om til noe dumt, tåpelig, gammeldags, smakløst. De fleste husker «er du helt Johan», Nils eller Bjarne. Doris var også en kvinnelig ekvivalent til Harry. Men disse begrepene holdt bare en kort periode. Harry har vist seg å bli sittende lenge.

«Tøyser du?»

— Hvordan opplever du det å hete Harry?

— Det har hendt at telefondamer sier «Tøyser du?» når jeg sier hva jeg heter. Jeg opplever også at velutdannede og i utgangspunktet intelligente mennesker forsøker å være morsomme på navnets bekostning etter å ha fått litt alkohol i seg, sier han.

— Det skal faktisk en personlig styrke og selvrespekt til for å kunne presentere seg uten å føle et snev av ubehag. Jeg vet om folk som synes det er ubehagelig.

— Hvordan har denne bruken av Harry påvirket ditt forhold til navnet på din mann, Torun?

— Ingen sier Harry med slik varme som Torun, sier Harry.

— Det har ikke endret mitt forhold til navnet i det hele tatt, sier Torun.

- Jeg ble helt rørt

Men leserbrevet er ikke bare et angrep på Harry-misbruket. Det kan like godt leses som en kjærligheteserklæring. Det startet som vennskap i ungdommen, utviklet seg videre til kjæresteri, ekteskap og tre barn.

— Jeg ble helt rørt da jeg leste det. Og holdt kjeft for en gangs skyld, sier Harry.

Etter 35 år som ektefeller og enda lenger som kjærester har paret det fortsatt godt.

— Vi har det veldig kjekt sammen. Humor og grunnleggende verdier er felles. Vi liker mye av de samme tingene. Enten det er litteratur, fjellturer eller padle i kano. Vi er oppmerksomme mot hverandre, passer på det gode i hverandre. Vi gir hverandre litt tid for oss selv også, forteller de.

— Jeg tror det er viktig å kunne bære over med de negative sidene også. Først og fremst mine, i mye mindre grad hennes, smiler Harry.

— Men det er jo flaks også. At man treffer en man kan ha det så godt sammen med så lenge.

fakta/harry:

*Harry kommer av tyske Heinrich, som igjen kommer av Heimirich.

  • Den første stavelsen betyr «hjem», den andre «styrer».
  • Harry betyr altså «Han som styrer hjemmet».
  • 3628 nordmenn har Harry som første fornavn, og 1735 har det som eneste fornavn.
KJÆRLIG KORSTOG: - Navnet er en del av din identitet og noe du har for alltid. Derfor synes jeg det er veldig galt å ta et navn og forvandle det til et negativt begrep, sier Torun Herstad. I leserbrev har hun tatt til motmæle mot det utidige misbruket av et navn hun har hatt et nært forhold til i nesten 40 år. FOTO: TROND NYGARD-STURE