MARIT HOLMmarit.holm@bt.no

— Et veldig gledelig signal, sier Rolf Engelsen, daglig leder i Cod Culture Norway (CCN) som står bak det som vil bli verdens første anlegg for storskala torskeyngelproduksjon.

Ettersom det blir stadig mindre vill torsk i havet, og etterspørselen etter fisk og sjømat bare øker, er det knyttet skyhøye forventninger til oppdrett av torsk. Hittil har yngelproduksjon vært den store flaskehalsen for å få til lønnsom drift, men allerede til neste år regner CCN med at de kan forsyne markedet med en million sprellevende torskebabyer. I løpet av tre år er det meningen at produksjonen skal komme opp i 10 millioner torskeyngler - og da snakker man plutselig big business.

Oppdrettsgiganter står bak Byggingen av anlegget startet 25.april. I juni skal selve bygget stå ferdig, mens innvendige installasjoner og prosessutstyr skal være på plass i november. Til sammen 40 millioner kroner skal investeres i første byggetrinn. Totalt vil prosjektet komme opp i 100 millioner kroner.

Hovedeieren til CCN er Nutreco - verdens største oppdrettsselskap, som kjøpte opp Hydro Seafood i fjor, og styrer hele sitt verdensomspennende lakseimperium fra Sandviken.

Følger opp med forskning SND karakteriserer sin bevilgning til CCN på Kollsnes som en direkte oppfølging av sin nylig framlagte strategiplan for torskeoppdrett. Her konkluderes det med at torsk om 20 år kan utgjøre en verdiskaping tilsvarende dagens produksjon av laks og ørret, det vil si en eksportverdi på om lag 10 milliarder kroner.

— SND har også støttet et omfattende FoU-prosjekt innen industriell torskeyngelproduksjon, som skal gjennomføres i samarbeid med blant andre CCN, Fjord Seafood, Havforskningsinstituttet, NTNU og Sintef, sier seksjonssjef i SND i Hordaland, Rolf H. Sørland.

I dette forskningsprosjektet vil CCN samarbeide tett med den andre store aktøren innen torskeyngelproduksjon, Fjord Marine. Dette selskapet eies av Fjord Seafood, som er verdens tredje største oppdrettsfirma og som blant andre har Domstein-brødrene i Måløy inne på eiersiden.

— Dette gjøres for at vi raskere skal løse hovedproblemene innen intensiv torskeyngelproduksjon, sier Rolf Engelsen i CCN til BTs nettutgave.