Tønsberg-mannen Ole-Johan Olsen er den sentrale aktøren bak Nyborg Næringspark AS med 50 prosent av aksjene. De øvrige eierinteressene er fordelt på tre bergenske investorer. Det er Vidar Westrheim, Christ. Steira og Aril Hansen.

150 ý 160 mål

Planene omfatter utbygging av et 150 til 160 mål stort ubebygd område ved motorveien like nord for rundkjøringen til Gullgruven.

Ifølge Ole-Johan Olsen har det vært arbeidet i omkring 15 år med planer om en utbygging i området, men politikerne og planleggerne har ikke klart å enes om noe.

— Vi står klar til å sette spaden i jorden så snart politikerne har bestemt seg og gitt prosjektet grønt lys.

— Har dere brukere til området?

— Vi har inngått intensjonsavtaler som dessverre er utgått på dato på grunn av kommunal sendrektighet, men fremdeles er det interesse fra næringslivshold for å etablere seg, sier Olsen.

— Slappe politikere

— Det er sjokkerende hvor lite administrasjon og politikere i Bergen er opptatt av hvilke rammebetingelser som tilbys næringslivet i kommunen. Jeg skjønner godt hvorfor Bergen ligger på jumboplass i målinger av norske kommuners næringsvennlighet, fastslår mannen som har bygget ut næringssentre i Vestfold med god politisk støtte.

Planene i Åsane bydel omfatter en kontorpark med mellom 25 og 35 bygninger, vesentlig bygg med fra tre til fire etasjer som til sammen vil gi 100.000 kvadratmeter kontorarealer. Meningene er å selge byggene, men det kan også komme på tale å eie bygg selv på utleiebasis.

Olsen mener det rent miljømessig vil bli en stor gevinst for Bergen. Det bor anslagsvis 14.000/15.000 mennesker i gang- og sykkelavstand til den planlagte kontorparken. Det betyr færre reisende mellom Åsane og andre deler av Bergen og dermed færre biler og mindre forurensning.

GRAFIKK YNGVE STEENSÆTH