Av Arne Kristian Knudsen

Grunnen til min irritasjon er at bruk av elektrisk kraft i miljøklubbene nærmest har vært å betrakte som et skjellsord selv om kraft basert på vannkraft er noe av det mest miljøvennlige vi har her i landet.

Det er derfor litt underlig når våre iherdige miljøvaktbikkjer ikke reagerer med et pip på at vi sender sommerkraften ut av landet for så å kjøpe den tilbake senere til dobbelt pris. Om vintrene er det derfor mer lønnsomt for husholdningene å varme opp med fossilt brensel enn elektrisitet med all slags utslipp til følge. Ved er verstingen når det gjelder dioksinutslipp som utgjør om lag 60 prosent av de totale utslippene av denne farlige giften.

En ting er at man legger hinder på alt som har med kraftutbygging av fornybare kraftkilder, men at miljø og naturvernere ikke reagerer på at den kraften vi nå allerede har ikke blir brukt innenlands virker på meg uforståelig. Vi er alle enige om at elektrisk kraft er den mest miljøvennlige energikilde her i landet fordi det aller meste genereres av fornybare kilder. Og da spesielt i byene hvor menneskene bor til dels tett er oppvarming med elektrisitet det aller beste. Å hyle om at nordmenn sløser og at det er de som bruker mest elektrisk kraft pr. innbygger her i verden kan sikker være korrekt. Men det totale energiforbruk hvor alt tas med er nok helt annerledes. Tatt i betraktning at vi ligger langt nord med et ganske tøft klima er ikke vårt forbruk urovekkende høyt. Snarere tvert imot.

I juli måned eksporterte vi om lag 25 prosent av produksjonen av elektrisk kraft. Det er bare overføringskapasiteten som hindrer økt eksport. Det er da rart at ikke miljøklubbene interesserer seg for denne miljøeksporten fordi det tvinger nordmenn til å bruke andre energikilder som forurenser langt mer senere på året. Jeg vil oppfordre Natur og Ungdom til å se nærmere på denne saken i stedet for alle disse tullete aksjonene som mange mennesker betrakter som sære medieflopper. Hvis Naturvernforbundet gjør det samme skulle heller ikke skade saken. Det er på tide at noen setter foten ned slik at vi får primært beholde kraften innenfor landets grenser. Det er politikernes oppgave å sørge for slikt, men de har sovet i timen og satser heller på importert kull og atomkraft til mangedobbelt pris. Noe å tenke på?

Det er dessverre ingen av de politiske partiene som i dag har dette problemet på dagsordenen. Senterpartiet hadde antydninger til dette for 5-6 år tilbake, men i dag har de vel helt andre problemer å stri med når oppslutningen går mot null.