debatt Arne Kristian Knudsen

I begge artikler, som handler om forbrenningsanlegg, er det et massivt angrep på naturvernere av alle slag, og Gjerde kaller dem med rette miljøfundamentalister, og Lien kaller artikkelen «Rar miljøkamp».

La det med en gang være sagt: Dette har jeg ventet lenge på at noen skal ta til motmæle mot, de dommedagsprofetier som med jevne mellomrom fremsettes med død og elendighet til følge. Det er uhyre vanskelig for vanlige mennesker å holde seg à jour med det som finnes av teknisk informasjon i tiden. Det gjelder ikke bare i pressen men også over internett. Ja, det siste er så omfattende at det er omtrent umulig å finne frem til den informasjon en søker, det drukner simpelthen i den massive informasjonsflyten hvis man da ikke har de rette www.-adresser.

Det som gjør meg så irritert på naturvernere er at de er uenig i omtrent alt som skjer, enten det er bygging av veier, vannkraftanlegg eller hva som helst som kan innebære en snev av inngrep i miljøet. Av og til mistenker jeg dem for rett og slett å lage skuespill for andre miljøklubber for å vise hvem som er best i klassen. Og det som fremkommer i de ovennevnte artikler er vel ganske illustrerende for hva som er gjengs. Problemet med å slutte å angripe forbrenningsanlegg er helt sikkert at det ikke er «nye» saker som engasjerer for tiden, og selv om man skulle tro det var andre ting å syte over, klamrer man seg til forbrenningsanlegg til man får bedre beitemarker. Og her er man med sakens kjerne. Den desinformasjon og mangel på innsikt gjør at en setter et stort spørsmålstegn ved hele deres virksomhet. Ta nå for eksempel biomasse (ved) som var så populært for 10-12 år siden. Etter det som fremkommer i artikkelen er vedfyring skyld i 60 prosent av dioksinutslippene her i landet og nettopp vedfyring var en av merkesakene til miljøvernere på den tiden. Jeg vil også nevne tjære og røyk som gir en særdeles aggressiv atmosfære for astmatikere og andre med luftveisproblemer.

Natur og Ungdom har nå erklært krig mot vegkontoret her i Bergen og henviser til at man må begynne å ta bussen i stedet for å kjøre bil. Fint, men dere begynner i feil ende. Vegmyndighetene er allerede pålagt å gjøre jobben, og hvis det skal være noen som helst mulighet for at folk skal ta offentlig transport, må denne være lett tilgjengelig og billig. Det er den langt fra, og sammen med den store utstrekning Bergen by har er det vanskelig å skjønne hvorledes en skal få folk til å ta bussen under de rådene forhold vi har i dag. Å stikke kjepper i hjulene for utbygging av ringvei vest høres tøvete ut fordi alternativet er så mye mye verre. Den eksosen som de milelange køene i Fana produserer, vil slett ikke forsvinne ved å lage problemer for veiutbyggere, for veien kommer uansett. Resultatet blir i mellomtiden bare mer forsinkelser og dyrere anlegg. Men dessverre kommer ikke regningen på naturvernernes bord. De er kjemisk fri for den slags ansvar.

Trenger vi miljøvernere? Ubetinget ja, men av et litt annet kaliber. De må være sitt ansvar bevisst og sørge for at det er mer substans og mindre show i de sakene som kjempes for. Mediene bør også bli litt mer selektive. Halvkvedede viser, desinformasjon og fragmentert miljøvern kan en godt være foruten.