Miljøbevegelsen har ingen andre intensjoner enn å sette vårt ansvar overfor kommende generasjoner høyere enn penge— og makelighetshensyn. Å være uenig i enkeltsaker er en ting, men det er noe ganske annet å kalle hele miljøbevegelsen for et onde. Det bør i det minste begrunnes.

Det er en stor misforståelse å tro at Natur og Ungdom ikke arbeider for kollektivtrafikk – da hadde det vært meningsløst å jobbe mot Ringveg Vest. Selvfølgelig har vi ikke noe som helst ønske om kø på Fleslandsveien slik man får inntrykk av i Knudsens innlegg. Vi vil løse problemene på andre måter enn ensidig satsing på veiutbygging og uhemmet privatbilisme. NU mener at en helhetlig gjennomført storsatsing på kollektivtransport vil løse trafikkproblemene i de store byene. Ringveg Vest vil gå direkte på bekostning av bybanen – SFT har sagt at bybanen vil bli utsatt 10-15 år om veien bygges. Det gjør denne saken til et ganske klart veivalg: kollektivtrafikk eller økt privatbilisme.

Knudsen mener vi trenger «miljøvernere av et annet kaliber». I denne saken vil det så vidt jeg forstår innebære miljøvernere som ser bort fra miljøhensyn og aksepterer udemokratiske prosesser og et meget slett planarbeid. SFT er svært kritiske i sin vurdering av prosjektet, og planarbeidet får hard medfart av både SFT og NIBR. I vurderingene av kollektivalternativer til utbygging er det lagt til grunn at kollektivtilbudet uansett kvalitet ikke vil påvirke trafikken. Politikerne ser bort fra fagre ord i egenproduserte programmer og handlingsplaner, og tar avgjørelser stikk i strid med lokale, nasjonale og internasjonale målsettinger.

Det blir hevdet at regningen for forsinkede anlegg bør havne på miljøvernernes bord. Det er ikke målet for arbeidet vårt å fordyre et anleggsarbeide. Derimot er målet vårt en fornuftig samferdselspolitikk, dvs. økt kollektivsatsing framfor bygging av nye veier. Og mens vi snakker om ansvar synes jeg det er mer relevant å spørre seg hvor ansvaret skal plasseres for utslipp med konsekvenser vi ikke aner rekkevidden av på lang sikt, og som i dag er årsak til inntil 140 dødsfall hvert år i Bergen. Spesielt når det finnes alternativ som ikke går nevneverdig på bekostning av andre enn oljeselskapene.

Av Bård HobækBergen Natur og Ungdom