Gratis barnehageplass i ett år

Gunstige boliglån

Gratis visningsreiser

40.000 kroner i støtte ved kjøp av bolig

Høyere lønn for nøkkelpersonell

Dekning av ekstrautgifter til telefon

— I utgangspunktet håper vi at virkemidlene kan stimulere flest mulig til å flytte med tilsynene, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman i en pressemelding.

Ikke rettigheter

Tiltakene skal gjelde for ansatte i alle de åtte statlige tilsynene som regjeringen har foreslått å flytte ut fra Oslo.

Heller ikke dem som velger å bli igjen i Oslo, vil bli stående tomhendt tilbake.

De kan få fortrinnsrett til stillinger i staten, studiestønad i inntil tre år med to tredjedeler av lønnen eller lønn i seks til tolv måneder som sluttvederlag.

I meldingen fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet presiseres det at dette ikke er rettigheter de ansatte har, men mulige virkemidler for tilsynsdirektørene, innenfor tilsynenes budsjettrammer.

Ikke fornøyd

Varatillitsvalgt i Konkurransetilsynet Espen Sjøvoll er lite fornøyd med tiltakspakken.

Han tviler på at særlig mange av dem som velger å slutte vil få den hjelpen departementet forespeiler.

— Og virkemidlene for å få folk til å flytte, er ikke så veldig gode. Det å selge en bolig i Oslo og kjøpe i Bergen, koster mer enn 40.000 kroner. Bare mekleren kan koste 60.000 kroner, sier han til BT.