Denne staten har okkupert naboland. Den har latt være å etterfølge mange resolusjoner i FNs sikkerhetsråd. Det er påvist at staten har utviklet masseødeleggelsesvåpen, blant annet atomvåpen. Statens leder har stått bak massakre av en minoritetsbefolkning som oppfatter seg som en egen nasjon og krever sin egen selvstendige stat. Det er begått mange overgrep mot denne befolkningen — alvorlige brudd på menneskerettigheter som nylig er dokumentert av Amnesty International. Kan du på bakgrunn av disse opplysningen gjette hvilken stat vi snakker om?

Svar: Mange av opplysningene kunne lede oss til å tro at svaret var Irak. Men fra sikre kilder er det slått fast at Irak ikke har utviklet atomvåpen. Det er Israel som er riktig svar på denne Midtøsten-quizen.

PS: Opplysninger om vestlig utenrikspolitikk overfor denne staten er bevisst utelatt i quizen, fordi den ville avdekke en avslørende forskjell: For den ene staten truer vi med krig, mens den andre staten er under beskyttelsens vinger.

A. KARLSEN