ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.noDen ferske årsstatistikken viser at det i 2000 forekom 95 tilfeller av trusler, vold og forulemping av politidistriktets ansatte. I 1999 var det 64 slike saker.— Som politimester plager denne utviklingen meg. Det er helt uakseptabelt at våre ansatte i operativ tjeneste blir utsatt for slike belastninger, sier politimester Einar Drægebø. Pistol mot tinningen En av de styggeste episodene fant sted på Husnes i Kvinnherad i juni. En 22-åring fra Bergen ble rebelsk under en pågripelse på et hotell. Han truet tre lensmannsbetjenter med en signalpistol. Den ene politimannen fikk munningen rettet direkte mot tinningen sin. 22-åringen er dømt til fengsel i to år for dette. - Det må reageres strengt i slike tilfeller, sier politimester Drægebø. Så sent som i romjulen ble en annen lensmannsbetjent utsatt for vold. Under en pågripelse på Sotra ble en av tjenestemennene slått i ansiktet. Truende tekstmeldinger Det er ikke bare politifolk i operativ utetjeneste som er blitt utsatt for ubehagelige episoder. En av politidistriktets jurister mottok i fjor høst flere truende tekstmeldinger per mobiltelefon i forbindelse med en straffesak hun prosederte i retten.- I tillegg er flere av våre ansatte, både lensmannsbetjenter og jurister, blitt ringt opp privat. De er blitt truet og sjikanert på det groveste, sier Einar Drægebø. Han varsler strenge tiltak mot dem som saboterer politiets arbeid.- Vi kommer til å prioritere denne typen saker, og legge til rette for rask pådømmelse. I tillegg håper vi at rettsvesenet skjerper straffereaksjonen overfor personer som ikke respekterer politiets oppgaver. Internt må vi se på hvilke tiltak som kan bedre sikkerheten for våre politifolk, sier politimesteren.Ferske lovendringer vil for øvrig gi ansatte i straffesakskjeden et skjerpet og bedre vern under tjenesteutførelsen. Anabole steroider Drægebø har to teorier om hvorfor politiets "kunder" er blitt mer voldelige og truende.- Ruspåvirkning går igjen i mange av sakene. Vi opplever også at mange av gjerningsmennene har misbrukt anabole steroider over lengre tid. Dopet får dem gjerne til å opptre irrasjonelt. Samtidig er det et problem for oss at det ofte er muskuløse og sterke menn som opptrer truende og voldelig overfor våre tjenestemenn, sier han. Samfunnstrend Politimesteren ser heller ikke bort fra at det er en generell samfunnstrend som avler mer trusler og vold.- Utviklingen går mot at det utvises mindre respekt for øvrighetspersoner, politi, skolevesen, og for den saks skyld også foreldre, sier Drægebø.

Les også: Mer narko, færre innbrudd Hordaland har flest redningsaksjoner Ryddeaksjon i gamle saker

BEKYMRET: Politimester Einar Drægebø er bekymret over at tjenestemennene hans er mer utsatt for vold enn tidligere.