KJETIL REITE

— Vi får stadig flere trusler mot oss, bekrefter Kjell Inge Thorkildsen, leder for avdeling handel i Securitas i Bergen.

Han har ansvaret for vaktholdet på åtte kjøpesentre i Bergen. På enkelte av sentrene blir vektere daglig utsatt for trusler.

Vektere på Bergen storsenter har tidligere fortalt Bergens Tidende om en hverdag der de blir truet med både kniv og sprøyter.

— På enkelte steder er de narkomane blitt mer voldelige enn før og terskelen for å gå til angrep er blitt lavere, sier Thorkildsen.

Den harde hverdagen viser seg først og fremst gjennom at vekterne blir utsatt for trusler.

— Vi anmelder trusler mot ansatte oftere enn vi noen gang har gjort, sier Thorkildsen.

Men vekterne fra Securitas blir også angrepet oftere enn de ble før.

— For fem år siden hadde vi kanskje en eller to tilfeller av vold i året. Nå har vi minst et tilfelle hver måned, sier Thorkildsen.

Han sier at mens enkelte kjøpesentre er blitt verre de siste årene, er andre sentre stille og rolige.

— Det er slett ikke så ille på alle kjøpesentrene, sier han.

Mens Bergen storsenter og Åsane Senter har så store problemer at de må skjerpe vaktholdet, melder de andre sentrene i Bergen og omegn om rolige tider. Bergens Tidende var i går kontakt med ledelsen ved flere av sentrene. Ingen kunne fortelle om tøffere forhold.