Det er samfunnets plikt å legge til rette for at kvinner kan være fruktbare både i karriere og familieliv!

De dagene er over da feminister ville at kvinner skulle lykkes i samfunnslivet på menns premisser. Vi har andre forutsetninger, andre krav og ønsker. At kvinner føder barn, og at dette ofte er vanskelig å kombinere med karriere, er en kjent sak. Løsningen må ikke bli at kvinner slutter å føde barn for å tilpasse seg yrkeslivet og samfunnets krav! Det er samfunnet som må endres og tilpasses kvinners krav.

Etter min mening er det dypt urettferdig at kvinnen mister rett til full lønn under sin andre fødselspermisjon dersom hun ikke har vært i arbeid i seks måneder siden forrige fødsel. Det er ikke bare urettferdig — det er en undervurdering av den jobben det er å få barn.

Dagens regler er urimelige. De fratar kvinnene og familiene retten til å velge når de vil ha barn, og det hindrer flere barnefødsler. Dette kan ikke vi nordmenn være stolte av. Vi må lære av söta bror! I Sverige får kvinner som føder med mindre enn 2,5 års mellomrom en «fartspremie» - det vil si at de beholder lønnen fra sin første permisjon. I Norge er det stikk motsatt. Her må man jobbe minst seks måneder mellom to fødsler for å få rett til full lønn under den siste fødselspermisjonen. Dette skaper trøbbel for mange.

En kvinne kan ha vært yrkesaktiv i mange år før hun går ut i sin første svangerskapspermisjon. Det er meningsløst å kreve at hun må tilbake i jobb noen få måneder for å tjene opp rettighetene sine på nytt.

I dag må mange kvinner vente med å få sitt andre eller tredje barn til de har opparbeidet nye rettigheter. Perioden en føder barn vil da strekke seg over flere år. For noen er dette helt greit. Men mange har et sterkt ønske om at det skal være liten aldersforskjell mellom barna. Å straffe de familiene som ønsker dette, henger ikke på greip for meg. Kristelig Folkeparti vil gi hver enkelt familie mer valgfrihet og større fleksibilitet. Dagens system er firkantet. Familiene vet selv når det passer å få barn.

Norske kvinner blir stadig eldre når de får sitt første barn, og de føder i snitt færre barn enn før. I fjor ble det født 1250 færre gutter og jenter enn året før. Skal vi opprettholde folketallet i Norge, trenger vi flere barnefødsler. Da må vi også legge til rette for det.

Det er ikke staten som føder barna. Men det minste myndighetene kan gjøre, er å la kvinnene beholde rettighetene sine når de får flere barn i løpet av få år. Det burde være en selvfølge at norske mødre ikke skal ha det tøffere enn svenske mødre. Vi kan ikke straffe de kvinnene som blir mamma på nytt!

Dagrun Eriksen (KrF), stortingsrepresentant og saksordfører for familiemeldingen