Av Heidi Tofterå Slettemoen, informasjonssjef Posten Vest-Norge.

Det er feil at det er med økte priser Posten Norge møter økt konkurranse, slik det fremstilles i Ukens sjokkpris i BT 5. mars. Her er det hentet «passende utdrag» fra et kundebrev for å sette saken på spissen. Innholdet i samme brev kunne like gjerne vært med på å gi en balansert fremstilling av saken.

For pakkeprodukter er det volum som avgjør vår fraktkapasitet, og Posten har behov for samsvar mellom pris og kostnader. Fra 1. januar 2003 innførte Posten derfor et nytt prissystem basert på volumvekt — ikke bare vekt, for å sørge for en riktigere pris ut fra både størrelse og vekt på det kunden faktisk sender. Slik volumberegning er velkjent i transport- og logistikkbransjen for øvrig.

Posten er klar over at innføring av volumberegning kan føre til prisøkning for kunder med lett og voluminøst gods, som omtalte Plastinvent AS. Dette kan kompenseres ved å pakke godset smartere og mer kostnadseffektivt. Kunder som har mulighet til dette, får lavere priser. Posten informerer kunden om dette.

I det nye prissystemet innfører vi samtidig enkilos intervaller i

prislisten, mot tidligere tre- og femkilos intervaller. Også dette for å gi alle kunder en riktigere pris ut fra både volum og vekt.