Det vi derfor trenger, er økt fokus på nyskapning. Kreative ideer må stimuleres. Kreative hoder må premieres. Og ikke minst: unge sjeler må inspireres. Innlysende? Kanskje.

Derfor til det konkrete: det bør startes et Entreprenørakademi i Bergen. Et påbygningsår i en Masterutdannelse som et samarbeide mellom Universitetet, Høgskolen og Handelshøgskolen.

Hvor det skapes et miljø hvor forskere, investorer, og etablerte bedriftsledere kobles sammen med kreative studenter – med forskjellig bakgrunn.

Slikt skaper synergier. Slikt skaper nye bedrifter. Slikt skaper nye arbeidsplasser. Ønsketenkning? Ikke i det hele tatt. I Sverige har man hatt stor suksess med såkalte Entreprenørakademier, enten som egne skoler eller som spesialisering ved handels— og ingeniørhøgskoler. I Stockholm alene har man 600 elever. I Gøteborg har man ca 7 såkalte inkubatorer – «oppstartslabaratorier» for nye bedrifter. I Bergen finnes ett – bortgjemt i Høgskolens kjeller.... Det vi har blitt flinkere til i Norge, er å fokusere på nyskapning blant yngre elever. Programmet «Entreprenørskap i skolen» har stor suksess i de skoler det implementeres. Her kan flere skoler i Hordaland henge seg på. Det vi likevel trenger, er å hjelpe studentene i gang.

I mars i år inviterte KrF i Bergen sammen med Forinnova og Bergen Næringsråd til seminar om nyskapning i Bergen Rådhus. Vi har et ønske om at Bergen og Hordaland, som i dag, fortsett skal være en viktig faktor for norsk økonomi, også når oljen går slutt. Vi ønsker at Bergen skal bli en skikkelig motor i norsk nyskapning, at studentene i Bergen ikke stimuleres til først og fremst løpe til Oslo for å skaffe seg jobb men heller ser mulighetene her vest. Mulighetene er her. De må kanskje bare dyrkes frem. Ja til et entreprenørakademi i Bergen!

Hermund Haaland, til Bystyret, KrF