— Dette henger nøye sammen. Vi har satt inn større ressurser i kampen mot narkotika. Det fører til flere straffesaker og at flere potensielle vinningsforbrytere kommer bak lås og slå, sier politimester Drægebø. I Voss og Kvinnherad har det vært en særlig forsterket innsats mot narkotika. Det har resultert i langt lavere vinningskriminalitet. Nedgangen i Voss er på 30,5 og i Kvinnherad på 23,7 prosent.