Den har stått der nede i over et år allerede, piloten. Men det er ikke bare lett å holde liv i en avansert teknisk innretning som står 350 meter under havflaten. Men nå fungerer anlegget som skal skille vann fra olje, og Norsk Hydro står i spissen for en teknologisk revolusjon.

— Vi merker allerede miljøgevinster ved å gjøre det på denne måten, sier feltsjef for Troll C, Knut Henrik Dalland.

Store miljøgevinster

Når oljeplattformene pumper opp olje fra havbunnen, inneholder den som regel store mengder vann fra reservoaret. På Troll C-plattformen er halvparten av alt som pumpes opp vann. Vannet må skilles fra oljen før denne kan behandles videre. Det koster penger, prosesskapasitet, og fysisk plass på plattformene.

— Selv om vi renser vannet før vi pumper det tilbake i havet, vil det alltid inneholde noen oljerester, sier Halland. Når vannet skilles fra oljen allerede nede på havbunnen, unngår produsentene dette miljøproblemet.

— Vannet injiseres direkte tilbake i reservoaret, og oljen som kommer opp til plattformen inneholder ikke mer enn to-tre prosent vann, sier Halland.

Unngår plattformene

Det har kostet 500 millioner kroner å utvikle nyvinningen, og Hydro har til tider vært i tvil om lønnsomheten i prosjektet.

— Men vi ser store muligheter for å bruke anlegget på små felt som inneholder store mengder vann, sier Halland. Mindre felt kan knyttes til den infrastrukturen som allerede eksisterer i Nordsjøen, og utbyggerne kan unngå å bygge nye, kostbare plattformer. Men et helt plattformfritt Nordsjøen må vi vente lenge på.

— Det blir i så fall svært langt frem i tid, sier Halland, og peker på at noen av de siste installasjonene i hvert fall skal være i drift de neste 50 årene.

Troll Pilot produserer i dag 15 000 av de 190 000 fatene med olje som strømmer gjennom Troll C i døgnet. Totalt produseres det over 400 000 fat olje i døgnet fra Troll-feltet, noe som gjør det til det mestproduserende enkeltfeltet på norsk sokkel i øyeblikket.