Det står i overskriften at det vestlandske kulturlandskap er truet av to ting: Krattskog og slepphendt lokalpolitikk. Og det hevdes at det vi trenger er klarere skiller mellom det verneverdige jordbrukslandet og de områder vi vil ha utbygd. For det som holder på å skje, er økende tilgroing av kulturlandskapet. Dette skjer parallelt med bruksnedleggelser i landbruket.

Det blir i disse dager avholdt nordisk kulturlandskapskonferanse i Ulvik, så fokus på problemet er satt. Har så dette relevans i Bergen? Ja det har det. Vi har fortsatt bynært landbruk, vi har fortsatt kulturlandskapsområder formet av landbruk opp gjennom tidene. Men har vi lokalpolitikere som ser verdien av å bevare dette kulturlandskapet?

Det har i så fall byens politikere sjanse til å vise i praktisk politikk når kommunedelplan for Åsane sentrale deler skal behandles i bystyret nå i juni. Planforslaget omfatter det flotte kulturlandskapsområdet innover mot Mellingen på Nyborg i Åsane, som på planen er foreslått vernet innenfor en såkalt «kulturlandskapsgrense» mot utbygging. Men, det er kjent at det vil komme forslag fra politikere fra flere parti om å bryte denne grensen. Til fordel for bygging av næringspark, selv om det er avsatt arealer til dette mange andre steder i området.

Hvis politikerne virkelig vil bevare kulturlandskapsområdene, trengs en bevisst arealpolitikk. Og en må vise vilje til det i praktisk politikk, ellers må bergensere snart reise langt for å se dyrkede jorder og velholdte steingarder.

KJERSTI TOPPE

ÅSANE SP