Av kommunal— og regionalminister Erna Solberg

Valget nærmer seg med stormskritt! Praktiske forberedelser og oppmerksomhet om lokalpolitikk og lokalpolitikere preger den kommunale hverdagen. Vi skal igjen velge våre representanter til kommunestyrer og fylkesting.

Jeg sier «våre» representanter. For selv om kandidatene står på listeforslaget til et politisk parti, så er de jo først og fremst velgernes representanter, ikke bare partienes. Det er på høy tid at valgordningen gjenspeiler dette. Velgerkorpset er blitt velkvalifisert og holder seg oppdatert gjennom aviser, radio, tv og internett. Vi må kunne tiltro dem oppgaven med å prioritere mellom de kandidatene partiene har satt opp på sine lister!

Adgangen til å forhåndskumulere kandidater ved kommunestyrevalg er nå erstattet med en begrenset adgang til å gi stemmetillegg. Ved fylkestingsvalget får velgerne for første gang reell mulighet til å påvirke hvem som skal bli valgt. Samtidig er reglene for hvordan man endrer på stemmesedlene blitt enklere. Justeringene i valgloven fratar partiene noe av den makten de tradisjonelt har hatt over personvalget. Velgernes stilling er styrket. Endringene på stemmesedlene vil få mer å si. Stemmene våre skal ikke lenger i hovedsak brukes til å bestemme hvilke partier som skal bli valgt, men også hvilke personer som skal representere oss. Den enkeltes stemme vil kunne påvirke mer - vi får mer igjen for stemmene!

Som politiker ser jeg naturlig nok med størst spenning frem til resultatene av den nye personvalgordningen. Men som kommunal- og regionalminister er jeg like spent på den tekniske gjennomføringen av dette valget. Den nye valgloven medfører endringer som innebærer nye utfordringer for kommunene. Det er ikke lenger Posten, men kommunene, som er ansvarlig for å gjennomføre forhåndsstemmegivningen. Jeg stoler på at kommunene tilrettelegger tilbudet så bredt at de velgerne som vil forhåndsstemme, kan gjøre det på en enkel og grei måte.

Vi skal heller ikke bruke stemmeseddelkonvolutt på valgdagen. Stemmeseddelen skal brettes og stemples før den legges i urnen. Dette forenkler valgavviklingen på flere trinn. Men det er viktig at stemmestyrene er ansvarsbevisste. Stemmesedler som ikke er stemplet, skal forkastes.

Valg er en god blanding av politikk og praktisk arbeid. Politikken er valgets innhold. Imidlertid er politikernes og de folkevalgte organenes legitimitet helt avhengige av at vi føler oss trygge på at valget er gjennomført etter boka. Vi kan ikke akseptere slurv eller juks. Når vi går til urnene, må vi kunne være sikre på at våre stemmer blir talt og at valgresultatene er korrekte. Heldigvis har vi gode tradisjoner for dette i Norge. Først og fremst er det kommunene som skal ha honnør for dette. I vårt system er kommunene garantister for det som er demokratiets kjerne - nemlig demokratiske valg.

Godt valg!