Men omregnet i drift og tiltak er likevel ikke 600 millioner kroner for småpenger eller vekslepenger å regne.

Her er noen eksempler som illustrerer hvordan hva 600 millioner kroner tilsvarer innenfor virksomheten i Helse Bergen:

  • 600 millioner kroner ville være nok til å finansiere driften av sykehuset på Voss i 3 år. I dag koster den årlige driften der 200 millioner kroner.
  • Det årlige driftbudsjettet på Kysthospitalet i Hagavik er ca. 90 millioner kroner. 600 millioner kroner er derfor tilstrekkelig til mer enn ni års drift.

n Øyeavdelingen kunne ha mangedoblet virksomheten. I dag koster driften 40 millioner kroner årlig.

n * nye strålekniver dersom det hadde vært behov for det. En strålekniv koster ca 40 millioner kroner i innkjøp

  • For 600 millioner kroner ville man også langt på vei fullfinansiert et nytt barnesykehus. Barnesykehuset er planlagt med 160 senger, egne operasjonsstuer og poliklinikker. Årlig er det beregnet 10.000 innleggelser. Sykehuset er kostnadsberegnet til 700 millioner kroner.