Sykehuset startet i september 2000 med kurs for folk som ønsker å stumpe røyken. Frem til nå har rundt 300 deltakere fullført kurset.

— I alt 33 kurs er avholdt i denne perioden og i tillegg pågår nå tre kurs og flere skal starte senere i høst, forteller oversykepleier Inger-Johanne Haaland Wang ved lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Hun er ansvarlig for de mange røykeavvenningskursene som arrangeres ved sykehuset.

— Statistikken viser at 90 prosent av kursdeltakerne i 2001 var røykfrie da kurset ble avsluttet, 70 prosent var røykfrie etter 3 måneder og 44 prosent var røykfri et år etter, forteller Haaland Wang.

— Vi er nøye på ikke å skremme noen til å slutte å røyke. Noen av kursdeltakerne blir skuffet over at vi her ved lungeavdelingen ikke viser noe av det vi kunne ha vist dem av røykeskader. Vi snakker om helseskader - men ikke før de er røykfrie. Da bruker vi helseskadene som en motivasjonsfaktor. Det viktigste, synes vi, er å fokusere på helsegevinstene som står i kø når en slutter å røyke, forteller hun.

Kurset varer i 7 uker. Det begynner med 3 ukers forberedelse til røykestopp, så slutter deltakerne samme dato og så får de tre ukers oppfølging etter røykeslutt. Videre er det oppfølging etter 3 måneder, 6 og 12 måneder. Kursledere er sykepleiere, de fleste med veilederkompetanse.