Av Endre Vik, landskapsarkitekt

Der foreligger et prinsippvedtak i BKKs styre om at kraftledninger gjennom boligfelt skal legges i kabel. Det kom som en håndhevelse av «føre var-prinsippet» etter kampene mot kraftledningene til Kollsnes og i forbindelse med fremføringen av kraften til Askøy og Øygarden, fra Sandviksfjellet og til Byfjorden.

På bakgrunn av reportasjen i BT nylig, der det samme BKK skal føre kraft fra Ålvik/Bjølvefossen gjennom boligfelt i Øystese, vil selskapet la kraften gå i luftspenn direkte over boligfeltet og henviser protestene mot dette til behandling i departementet. Dette er hårreisende diskriminerende og representerer en så uverdig behandling at det ikke kan tillates i en demokratisk sammenheng. Dette er BKKs ansvar og avgjørelsen må falle her og der alle menneskeliv er like verdifulle.

På tross av alle vitenskapelige påvisninger av misdannelser ved ekstremt høye elektriske belastninger, også i Norge, med barnehagen under kraftledningene i Oslomarka, der det ble påvist så ekstremt mange krefttilfeller at barnehagen måtte nedlegges og rives. På tross av «Kvikk»-avsløringene og kampen for en seriøs behandling, sitter der folk i departementene, for hvem kysten og befolkningen der er periferi og hvis ønsker og krav, så vel som livsnødvendige behov, er økonomiske belastninger, en «av hensyn til konsekvensene» ikke kan tillate. Dette vet BKK og det er derfor et gedigent og helt utillatelig forsøk på ansvarsfraskrivelse å sende en slik sak over til departementet til avgjørelse.

Hvor er de folkevalgte styremedlemmene i BKK? Hva sier deres politiske partiorganisasjoner om menneskeverd i Sandviken kontra Hardanger. La oss få vite om dette er et utslag av administrativt sløvsinn eller om det er en bevisst politikk, og la de ansvarlig få stå til rette for samfunnets kritikk.

Kanskje noen i BKK også bør tenke på at bygdene der elvene møter fjorden, der kraftstasjonene ligger og produserer den kraften BKK lever av, representerer et kulturlandskap og en befolkning som har dette som sine arbeidsplasser og bosteder?

Det burde få BKK til å vise folkeskikk.

Hardanger er valgt til Hordaland fylkes kulturelle satsingsområde for 1000-årsjubileet, med Øystese som senter for kultur og historie.

Er BKK kjent med dette, og i så fall, er deres praktisering av konsesjonslovene BKKs bidrag til den kulturelle markeringen?

Kraftutbyggingen er en ikke uvesentlig del av utnyttelsen av Hardangers ressurser, så her bør nok BKK ta sikte på å være representert, men forhåpentlig med noe større verdighet.