I likestillingens navn bruker jeg derfor samme type primitive beskrivelsen av henne og hennes likesinnede som hun selv gjør: Dere er bortskjemte jentunger, knapt nok tørr bak ørene, som synes å ha en eksklusiv rett til negative gruppekarakteristikker av deler av den mannlige befolkning. Og her er jeg enig med Thorbjørn Berntsen: Vi har ikke trua oss til å danse med noen av dere — snarere tvert om. Men i motsetning til han har jeg ikke tenkt å be om unnskyldning for denne lite pene karakteristikken. Såpass får dere tåle når dere skal være likestilte.

Det er bare latterlig og patetisk når politikere som Bjarne Håkon Hanssen skal be pent om unnskyldning for at han ikke er en stueren mannlig feminist. Hva nå dette måtte innebære. I sin iver etter å tekkes kvinnelige svenske feminister blir han bare en kjønnsløs dilettant som gjør seg til latter. Ikke bare for kvinner, men enda mer for oss menn.

Undertegnede har aldri hatt noe problem med å betrakte kvinner som likestilte i alle sammenhenger. Som gutt vokste jeg opp med en sterk og selvbevisst mor og tante. Min kone og mine to døtre er de samme. Vi har små problemer i vårt samvær og i våre diskusjoner, selv om vi kan være rykende uenig. Derfor har Trine Eilertsen rett i en ting i sitt Innblikk i BT mandag. Det handler ikke lenger om menn mot kvinner. Det handler rett og slett om respekt for hverandre og for at både kvinner og menn må slippe bli katalogisert og definert etter Trine Eilertsen-metoden hvor kjønn og alder kvalifiserer til lite pene gruppebetegnelser. Det burde være et tankekors for henne og hennes likesinnede at dere etter noen års samboerskap med den type mannlige feminister som dere reklamerer for, rett og slett ikke gidder å ha dem i hus lenger. I iver etter å påvirke gutter og menn til den ene korrekte feministiske lære, står dere i stor fare for å gjøre dere selv en bjørnetjeneste.

Et viktig poeng i likestillingskampen er ganske riktig at vi trenger kvinner i ledende stillinger. Dere burde vært der for mange år siden. Ansvaret for at det ikke er slik må dere ta en stor del av skylda eller æren for selv. Min mangeårige erfaring fra samme bransje som Trine Eilertsens, avisbransjen, er ikke at vi menn har holdt kvinner borte fra lederstillinger. Dere har rett og slett ikke villet ha dem. Når dere nå med tilsynelatende stor og entydig kvinnelig entusiasme kaster dere inn i kampen for å få lederstillinger og styreverv, vil dere på kjøpet bli med i kampen om rimelig gode muligheter for tidlig hjerteinfarkt, offentlig bakvaskelse og henrettelse i mediene.

Det ikke kanskje ikke så forbasket mye å trakte etter. Men da er vi kommet til det mål Trine Eilertsen kjemper for - full likestilling i absolutt alle sammenhenger.

Av Tryggve Raaen Nilsen