Da bør selv den dummeste politimann skjønne at det ikke er bilistene det er noe galt med, men snarere fartsgrensene og politiet selv. Dette nekter selvfølgelig politiet for, og beskyldninger om at de utelukkende har kontroller for å få inn mer penger til statskassen avfeies av politioverbetjent Arvid Ask med at «det ikke er tvil om at før eller siden vil farten kreve liv her» og «fart er den viktigste ulykkesårsaken».

Dette er selvsagt bare vrøvl og propaganda. For det første er høy fart ifølge SINTEF årsak til bare 6 prosent av ulykkene her i landet, og de aller fleste som blir tatt på strekningen holder uansett ikke høy fart. For det andre skjer det så å si aldri dødsulykker i Norge på veier av denne typen — minst to felt i hver retning og fysisk skille mellom kjørebanene gjør dette til de sikreste veiene vi kan ha.

Hvis politiet på død og liv må holde fartskontroller bør de la fornuften og ikke lommeboken styre valget av lokalisasjon; noe er galt når de er oftere på motorveien enn ved skoler, barnehager og andre utsatte steder. I tillegg bør de aktivt begynne å ta de virkelige grisekjørerne - idiotene som lusekjører i venstre felt på firefeltsveier, og dermed sperrer for bilene som kommer bakfra. Disse personene utgjør en mye større fare, og hadde politiet konsentrert seg om å ta lappen fra dem kunne jeg kanskje igjen fått et snev av respekt for lovens lange arm.

EIRIK BLAKSTAD