Har vi fartsgrenser eller har vi ikke?

K. ANKJÆR-JENSEN