TOR HALVORSEN

Utdannings— og forskningsminister Kristin Clemet lovet i år at Bergen skulle prioriteres når tilskuddene til nye studentboliger skulle tildeles. Likevel stikker Oslo av med over fire ganger så mye tilskudd som Bergen. Dette skriver Studvest i dag. Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), Egil Pedersen sier til avisen at dette bidrar til å holde oppe forskjellene i boligdekningen mellom de største byene.

Tall som Studvest opererer med viser at 11, 7 prosent av studentene i Bergen får plass i studentboliger. I Oslo og Trondheim er de tilsvarende tallene 19, 7 og 14, 1 prosent. Dermed er Bergen lengst unna målsettingen om 20 prosent dekning i de største byene. Bergen får tilskudd til 82 nye studentboliger i år. Ifølge Pedersen vil ikke dette føre til særlig større dekningsgrad. Arne Abrahamsen er prosjektleder for Utdanning i Bergen, og er opprørt over tildelingen.

— Dette henger ikke på greip. Vi er klar over at alle de store byene har behov for flere studenthybler, men her er det en klar ubalanse i fordelingen. Dette sparker bein under Bergen som studentby, sier Abrahamsen.

Statssekretæren i utdannings- og forskningsdepartementet, Bjørn Haugstad er ikke av den oppfatning at Bergen er for dårlig prioritert. Han hevder Bergen har fått det som trengs for å fullfinansiere boligprosjekter, og at SiB har muligheten til å ferdigstille byggeprosjektet på Gyldenpris.