Lektor Thorleif Næss fra Sandviken levde i 13 år med nærmest invalidiserende nakkesmerter. I fjor dro han til Tyskland for egen regning, ble operert og er i dag tilnærmet frisk. Næss mener Haukeland sykehus kunne gitt ham den samme operasjonen på bakgrunn av undersøkelser som ble gjort av ham i 1987, og dermed spart ham for 13 års smertehelvete. Næss har gått til sak mot Hordaland fylkeskommune som eier og driver Haukeland sykehus, fordi han mener sykehuset opptrådte uaktsomt. Bergen byrett skal bestemme om fylkeskommunen er erstatningsansvarlig for økonomisk og ikke-økonomisk tap Næss hadde i løpet av de 13 årene.

— Det viktigste ved denne saken er å få plassert ansvaret for nakkepasientene, slik at andre slipper å oppleve det jeg måtte gjennomgå, sier Næss, som i perioder hadde så sterke smerter at han slet med selvmordstanker.

I går vitnet blant annet to nevrologer, en psykolog og en overlege som alle hadde med Næss å gjøre i løpet av de 13 årene. Samtlige mente at Næss hadde fått en god og grundig behandling på Haukeland. Næss følte seg stemplet som hypokonder på Haukeland, fordi flere av legene mente at plagene hans hadde psykiske årsaker. Legen i Tyskland slo imidlertid fast at skaden var fysisk.

— Jeg har aldri ment at Thorleif Næss er en hypokonder, og reagerte på avisoppslagene der Næss hevdet å ha blitt stemplet som hypokonder, sa nevrolog Bernt Engelsen.

Også psykolog Knut Dalen, som i sin undersøkelse av Næss konkluderte med at han hadde en psykosomatisk personlighetsprofil, avviste på det sterkeste at han hadde stemplet Næss som hypokonder.

Legene som vitnet i går sto på at det hadde vært riktig av dem ikke å operere Næss, mens Næss hevder det motsatte.

— Det kom frem i retten i dag at nevrokirurgen som tok den endelige avgjørelsen om ikke å operere Næss, aldri undersøkte Næss og aldri så journalen hans, sier advokat Øystein Horneland, som er prosessfullmektig for Næss.