Av Einar Ødegård,oberstløytnant pensjonert krigskommissær,Hamar

I Bør Børson-stil vil ja-politikerne nå heller leke stormakt ute i verden med oljepengene våre enn å verne sitt eget land. Nå skal våre vernepliktige soldater minesprenges og dø i en EU-hær, hvor Norge, uten å være medlem (!) skal stille 3500 soldater. Mon tro, hva vil neste skritt bli? Ganske sikkert følgende: Heimevernet skal levere inn våpen og uniformer, «det er mer forsvarlig lagring». Pistolklubber og svartkruttskyting forbys. Det frivillige skyttervesen må lagre medlemmenes våpen i godkjente bunkere, «for det er mye tryggere slik». Noen få godkjente jegere vil fortsatt få drive jakt, men de aller fleste må bare se sine kjære jaktvåpen ødelagt, slik virkeligheten er i Storbritannia. Så vil maktmenneskene i ledende posisjoner drive landet ut i absolutt vergeløs tilstand. Ser vi ikke skriften på veggen?

Et Norge som ikke er medlem må selvsagt ha sitt eget militære forsvar! Nå må Nei til EU-bevegelsen atter heise opprørsfanen, og tvinge stortingsflertallet til å sende denne elendige proposisjonen om å rasere Forsvaret tilbake til departementet. Og: Gode nordmenn har tatt ansvar for utviklingen også før. Det kan bli nødvendig at det igjen må skje. En aksjonsgruppe er allerede etablert i Nord-Trøndelag.