7. klassingene får ikke skolebøker som er godkjent etter L-97. 7. klassingene fikk ikke to timer gymnastikk 5. september fordi skolen ikke hadde penger til vikar. Vi får ikke midler til å ruste opp nedre skoleplass. Elevrådet har vært på Christi Krybbe og Nordnes skole for å få ideer til opprusting. Vi gledet oss til å få nye apparater på nedre plass, men så fikk vi ikke trivselspengene likevel, så nå må FAU bidra med penger istedenfor.

Men operahus til 8. milliarder i Oslo har vi råd til. Hadde det ikke vært bedre å bruke pengene til skoler i hele Norge?

SINTE ELEVER I BERGEN