Dvs. det uhyggelige er egentlig ikke det som avsløres — men at noen åpenbart må ha visst noe og holdt informasjon tilbake.

Det er grunn til å stille mange spørsmål.

Gjorde de to undersøkelseskommisjonene sin jobb?

Hvilke militære sjefer er ansvarlig for at radarobservatører fikk munnkurv?

Hvilke konsekvenser fikk det for de britiske flygerne som brøt forbudet mot å

fly øst for 24-graden?

Dette kan dreie seg om noe så alvorlig som uaktsomt drap.

Det er mange som ikke har slått seg til ro med de offisielle konklusjoner når det gjelder årsaken til ulykken. Nå vil vi vite sannheten. Vi støtter forslaget om at Stortinget setter ned et utvalg, men det må ikke ledes av en forhenværende general.

VIGGO JAN OLSEN, FYLLINGSDALEN