Selve utnevningen til doktor, doktorpromosjon som det kalles i akademisk terminologi, var det universitetets rektor Kirsti Koch Christensen som sto for.

I året som gikk avsluttet i alt 130 kvinner og menn flere års forskningsarbeid med prøveforelesning og disputas, men årlig er det to doktorpromosjoner, en for hvert semester. I går var det de 56 fra høstsemesteret som sto for tur. Av disse er 14 fra Hordaland, bare en fra Sogn og Fjordane (Florø).

Årelange studier

Stipulert tid for doktorgradsarbeidet er tre års studier og forskning, deretter ett års pliktig undervisning, men av forskjellige årsaker bruker flere lengre tid enn dette. Som regel går selve disputasen greit, for veileder slipper ikke kandidaten frem til selve disputasen før resultatet er gitt.

30 prosent av dem som disputerte ved Det medisinske fakultet i høst kommer fra Institutt for indremedisin.

— Den medisinske forskningen er inne i en svært god vekstperiode. Det er stor interesse for forskning og stor arbeidsinnsats og dette gir gode resultater, sier professor Alfred Halstensen, styrer ved Institutt for indremedisin.

Stor nytte

— Selv om forskningen er internasjonal, vil resultatene og den økende fagmedisinske kompetansen være til stor nytte også for lokalbefolkningen og pasientene nå og i fremtiden. Det er stor bredde bak doktorgradene ved instituttet og resultatene er av svært høy kvalitet. Dette synes jeg er svært gledelig, sier professor Alfred Halstensen.

MEDISINERE. Fire av dr.med.-kandidatene som fikk diplomet i går. Fra venstre Lars B. Nesje, assisterende avdelingsoverlege Medisinsk avdeling, HS, Solomon Tefera fra Etiopia som er spesialist i indremedisin, instituttstyrer professor Alfred Halstensen, Stig Harthug, avdelingsoverlege ved Avdeling for sykehushygiene, HS og Kjell Vikenes, konstituert overlege ved Hjerteavdelingen, Haukeland sykehus.

MEDISINERE. Fire av dr.med.-kandidatene som fikk diplomet i går. Fra venstre Lars B. Nesje, assisterende avdelingsoverlege Medisinsk avdeling, HS, Solomon Tefera fra Etiopia som er spesialist i indremedisin, instituttstyrer professor Alfred Halstensen, Stig Harthug, avdelingsoverlege ved Avdeling for sykehushygiene, HS og Kjell Vikenes, konstituert overlege ved Hjerteavdelingen, Haukeland sykehus.
FOTO: KNUT STRAND